Ιδιωτική Ετικέτα

Η Κritomeli δημιουργεί μακροχρόνιες συνεργασίες σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που παράγονται για λογαριασμό των πελατών της, επισφραγίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Τα προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (private label), παράγονται κυρίως για λογαριασμό αλυσίδων σούπερ μάρκετ και φέρουν το εμπορικό σήμα που ανήκει στην αλυσίδα ή στον όμιλο του σούπερ μάρκετ.

Η εταιρεία προχωρά και σε εξειδικευμένες παραγωγές προϊόντων για τρίτους, τα οποία φέρουν εμπορικές επωνυμίες (brands) που ανήκουν στους πελάτες της. Αυτά παράγονται με υψηλά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές των πελατών της.

Το τμήμα ανάπτυξης και έρευνας της εταιρείας, με μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και στρατηγικής αγοράς, υλοποιεί την παραγωγή ενός νέου προϊόντος, για τον πελάτη που μας εμπιστεύεται, με γνώμονα πάντοτε τους στόχους που θέτονται και επιθυμεί να εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο private label προϊόν.