Μελισσοκόμοι

Η Kritomeli συνεργάζεται επίσης με έναν πολύ αυστηρά επιλεγμένο αριθμό κρητικών παραγωγών μελισσοκόμων, με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των μελισσοκομείων τους και τις ποιοτικές προδιαγραφές των ειδών που παράγουν.

Αυτού του είδους η ειδική συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο μελισσοκόμο μπορεί να δομηθεί μόνο με "ελεύθερη σχέση" δεσμεύσεων περιεχομένου και οικονομικών διευκολύνσεων ώστε ο παραγωγός να λειτουργεί απρόσκοπτα με μοναδικό γνώμονα την ποιότητα των παραγόμενων πρωτογενών ειδών.

Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία καθοδηγεί τον συνεργάτη – μελισσοκόμο στη βάση του τρόπου διατροφής και παραγωγής των μελισσοκομικών ειδών που του ανατίθενται να παράγει αποκλειστικά για αυτήν.

Ο τρόπος συνεργασίας και οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται κατά περίπτωση.